Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Artikel 13 conferentie

De commissie bespreekt de ingekomen uitnodiging voor deelname aan de artikel 13 conferentie op 17 februari a.s. De leden Postema (PvdA), Rinnooy Kan (D66), Van Apeldoorn (SP) en Van de Ven (VVD) hebben interesse om hieraan deel te nemen, indien hun agenda het toelaat. Dit agendapunt wordt 19 januari a.s. wederom geagendeerd voor de definitieve inventarisatie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren