Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150033 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

-
E150033

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

De commissie wacht vooralsnog de behandeling in de Tweede Kamer af, maar wenst over de onderhandelingen uitgebreid geïnformeerd te worden door het kabinet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren