Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150008 - Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda

- 32317, FP

JBZ-Raad

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 december 2015, voor wat betreft de onderwerpen buiten migratie, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren