Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 19 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Artikel 13 conferentie & Conferentie over het Europees semester

De leden krijgen tot uiterlijk donderdag 21 januari a.s. de gelegenheid om zich per e-mail bij de griffier aan te melden voor de conferentie over het Europees semester op 16 februari 2016 en/of de artikel 13 conferentie op 17 februari 2016


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren