Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 januari 2016




Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169)

-
E120003 en E120004

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Brief inzake EU-pakket bescherming persoonsgegevens; EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11)

De commissies nemen de brief d.d. 19 januari 2016 inzake rapportage EU-regelgeving gegevensbescherming vierde kwartaal 2015 (33169, AE), het verslag van een schriftelijk overleg d.d. 15 januari 2016 inzake ontwerprichtlijn en -verordening gegevensbescherming (33169, AD) en de brief d.d. 7 januari 2016 inzake EU-pakket bescherming persoonsgegevens (33169, AC) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren