Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Mededelingen en informatie

Tijdens de PVG artikel 13 van 26 januari jl. is besloten dat de EK en TK een gezamenlijke position paper opstellen. Deze zal geagendeerd worden in de gecombineerde commissievergadering FIN, EZ en EUZA op 9 februari a.s.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren