Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 9 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Artikel 13 Conferentie

De commissies gaan - met een enkele kanttekening van de fractie van de SP - akkoord met de gezamenlijke position paper voor de artikel 13 conferentie op 17 februari 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren