Vaststelling brief over de subsidiariteitstoets van het voorstel voor de herziening van de Europese KiesakteVerslag van de vergadering van 9 februari 2016 (2015/2016 nr. 19)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de subsidiariteitstoets van het voorstel voor de herziening van de Europese Kiesakte (34361, letter A).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

De fractie van het CDA heeft aangegeven dat zij op pagina 3 van de brief de volgende noot wil opnemen: De fractie van het CDA acht deze laatste zin iets te sterk uitgedrukt.

Ik hoop dat iedereen zich daarmee kan verenigen.

Wat betreft de tekst op pagina 1 deel ik mee dat de fracties van 50PLUS en de Partij voor de Dieren zich aansluiten bij het subsidiariteitsbezwaar en dat dit in de brief wordt opgenomen. Kan iedereen zich daarmee verenigen? Dat is het geval.

Kan de Kamer zich met het advies van de commissie, inclusief deze aanpassingen, verenigen? Ik constateer dat dit het geval is.

Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.