Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160007 - Commissiemededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid

- Herzien pakket Slimme Grenzen

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering over het Herzien pakket Slimme Grenzen (E160007, E160008, E160009). De leden van de fracties van de VVD (Duthler) en van GroenLinks (Strik) zijn voornemens inbreng te leveren op 17 mei 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren