Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160002 - Resolutie van het Europees Parlement van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie (2015/2035(INL))

- E160002

Resolutie van het Europees Parlement van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie (2015/2035(INL))

De commissie heeft op dit moment geen behoefte aan nader overleg met de Voorzitter van het Europees Parlement over zijn brief inzake de subsidiariteitstoets (34361, B). De commissie wordt graag op de hoogte gehouden van de verrichtingen van de rapporteur van de Tweede Kamer, het lid Taverne (VVD), en wenst t.z.t. een gesprek met hem te houden. De staf gaat na wat precies besproken wordt tijdens de Conferentie van de voorzitters van de parlementen van de EU van 22-24 mei 2016.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman