Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 mei 2016




Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160012 - Commissiemededeling: Uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda ter bestrijding van terrorisme en ter voorbereiding van een echte en doeltreffende veiligheidsunie

- E160012

Commissiemededeling: Uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda ter bestrijding van terrorisme en ter voorbereiding van een echte en doeltreffende veiligheidsunie

De commissies zien af van schriftelijk overleg over de Commissiemededeling.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren