Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160016 - Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

- EU-VS Privacy Shield

De commissies besluiten in schriftelijk overleg te treden over de brief van de minister van V&J d.d. 29 april 2016 inzake het EU-VS Privacy Shield. Afhankelijk van de (voortgangs)informatie tijdens de technische briefing over het EU-VS Privacy Shield, wordt de inbrengdatum op 24 of 31 mei bepaald. De leden zullen hierover via de mail geïnformeerd worden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren