Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160016 - Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

- E160016

Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

De commissies besluiten in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van V&J d.d. 29 april inzake het EU-VS Privacy Shield en de technische briefing d.d. 17 mei 2016 over het EU-VS Privacy Shield. De inbreng van het lid Bredenoord (D66) zal worden verspreid in de commissie voor eventuele aansluiting door andere fracties en bijkomende vragen. De conceptbrief wordt op 31 mei a.s. voor goedkeuring geagendeerd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren