Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160007 - Commissiemededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid

- Herzien pakket Slimme Grenzen

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de leden van de fractie van de PvdA (Schrijver). De leden van de fractie van de VVD sluiten zich aan bij deze vragen en leveren vandaag nog bijkomende vragen (lid Duthler). De leden van de fracties van SP (Wezel) en GroenLinks (Strik) leveren eveneens vandaag inbreng.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren