Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160016 - Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

- E160016

Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

De commissies bespreken de conceptbrief inzake EU-VS Privacy Shield. De leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de SP en de CU sluiten zich aan bij de vragen van de leden van de fractie van D66. De fractie van de SP (Wezel) levert aanvullend inbreng. De leden van de andere fracties laten zo snel mogelijk per e-mail weten of zij zich bij de vragen van de SP aansluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren