Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160016 - Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

- E160016

Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

De commissies nemen de brief van de minister van V&J d.d. 24 augustus 2016 inzake EU-VS Privacy Shield (34353,K) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren