Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (blauwe kaart) COM(2016)378 (34.536)

-
E160021

Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 12 september 2016 in reactie op de brief van de commissie van 20 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg, 34536, A) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren