Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 september 2016
1. 33852 (R2023)

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Stienen), SP (Wezel), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Sietsma).

2. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de staatssecretaris van V&J te rappelleren over de uitstaande beantwoording van vragen over het herziene pakket slimme grenzen.

3. Rondvraag

De commissie besluit de inbrengdatum bij de Europese voorstellen E160026, E160027, E160028 (Tweede pakket herziening GEAS) en E160025 (Gemeenschappelijk EU-hervestigingskader), oorspronkelijk voorzien voor 4 oktober 2016, te verplaatsen dinsdag 11 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren