Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160009 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 2016/399 betreffende het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de staatssecretaris van V&J te rappelleren over de uitstaande beantwoording van vragen over het herziene pakket slimme grenzen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren