Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 november 2016
1. E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de brief van de minister van V&J d.d. 25 november 2016 inzake Europees OM: stand van zaken. De commissies stellen de Voorzitter voor naar aanleiding van deze brief op 6 december 2016 een plenair debat te houden met de minister van V&J, waarbij de leden de voorzitter van de commissie V&J verzoeken namens alle fracties het woord te voeren over de procedurele gang van zaken. Daarna zullen de woordvoerders inhoudelijk ingaan op de brief. Voorafgaand aan dit debat wensen de commissies gebruik te maken van het aanbod van de minister van V&J om een technische briefing te faciliteren door ambtenaren en het OM.

2. Voorstel voor een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

De commissies besluiten het BNC-fiche af te wachten alvorens te beslissen over het in behandeling nemen van het voorstel.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren