Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 november 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel COM(2016)465, 466, 467 en 468 (34.585)

- E160025, E160026, E160027, E160028

bespreking verslag van een schriftelijk overleg inzake GEAS II en EU-hervestigingskader

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg d.d. 24 november 2016 met de staatssecretaris van V&J inzake GEAS II en EU-hervestigingskader. De commissie ziet op dit moment af van nader overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren