Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 december 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160007 - Commissiemededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid

- 32317, HG / E130041

JBZ-Raad

De commissies nemen de passages uit het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 december 2016 over het Europees Openbaar Ministerie voor kennisgeving aan. De commissies besluiten een brief te sturen aan de minister van V&J met daarin het verzoek om de schriftelijke beantwoording van de vragen die in de tweede termijn zijn gesteld tijdens het debat op 6 december jl. over het Europees Openbaar Ministerie te bespoedigen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren