COM(2016)815

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004Dit is een voorstel bij Edossier: E160052


Kerngegevens

ingediend

13 december 2016

nummer

COM(2016)815

afkomstig van

Europees Parlement

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel