Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 januari 2017
1. Voorstel voor een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

De commissies besluiten - op voorstel van de fractie van GroenLinks (Lintmeijer namens Strik) - het voorstel in behandeling te nemen (wordt E-dossier E160053). Op 7 februari 2017 wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd.

2. Nieuwe Commissievoorstellen inzake de strafrechtelijke bestrijding van witwassen en bestrijden van terrorismefinanciering

De commissies besluiten de voorstellen van de Europese Commissie inzake de strafrechtelijke bestrijding van witwassen en bestrijding van terrorismefinanciering(COM(2016)825, COM(2016)826 en COM(2016)819) voor kennisgeving aan te nemen.

3. Nieuwe Europese voorstellen inzake strengere privacyregels

De commissies besluiten de voorstellen van de Europese Commissie inzake strengere privacyregels (COM(2017)7, COM(2017)8 en COM(2017)10) in behandeling te nemen (worden E-dossiers met nummer: E170001, E170002, E170003). Diverse fracties leveren op 7 februari 2017 inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren