Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170001 - Commissiemededeling over de uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld

- Nieuwe Europese voorstellen inzake strengere privacyregels

De commissies besluiten de voorstellen van de Europese Commissie inzake strengere privacyregels (COM(2017)7, COM(2017)8 en COM(2017)10) in behandeling te nemen (worden E-dossiers met nummer: E170001, E170002, E170003). Diverse fracties leveren op 7 februari 2017 inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren