34.636

EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten over het voorstel voor de herziening van de richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765.

Zie voor meer informatie ook dossier E160055 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

18 januari 2017

titel

EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765

schriftelijke voorbereiding


Documenten