Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534 (33.709)

-
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies besluiten het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 19 januari 2017 inzake beantwoording vragen tweede termijn debat EOM (33709, Z) voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten naar aanleiding van de passages uit de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017 over het EOM (32317, HH) in schriftelijk overleg te treden met de regering en de status van de toezegging T02382 (openstaand) te wijzigen in deels voldaan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren