Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170002 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens bij de EU-instellingen

- Rondvraag

De commissies stemmen in met het verzoek van het lid Beuving (PvdA) om de inbrengdatum voor schriftelijk overleg over de voorstellen inzake het E-privacy pakket (COM(2017)7, COM(2017)8 en COM(2017)10) en de daaraan gerelateerde Commissiemededeling inzake bouwen aan een Europese data-economie (COM(2017)9) te verplaatsen naar 21 februari 2017. De schriftelijke inbreng zal worden geleverd in een gecombineerde vergadering van de commissies I&A/JBZ, V&J en EZ.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren