Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 31 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215)

-
T02268 en T02270

Toezegging Overzicht opstelling Nederlandse regering tegenover de voorstellen over Frontex (34.166); Toezegging Inzet externe grensbewaking van de EU (34.166)

De commissie besluit om de toezeggingen met nummer T02268 en T02270 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman