Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160007 - Commissiemededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid

- 32317, HH

JBZ-Raad

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017 voor kennisgeving aan


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren