Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 februari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160009 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 2016/399 betreffende het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)

- 32317, HH

JBZ-Raad

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017 voor kennisgeving aan


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren