Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 21 februari 2017
1. E170001, E170002 en E170003

Voorstellen e-privacy pakket

De commissies besluiten in schriftelijk overleg te treden met de Europese Commissie en de regering over de e-privacyverordening COM(2017)10. Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie is geleverd door de fracties van de SP (Gerkens) en de PvdA (Beuving). De conceptbrief aan de Europese Commissie zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten. De commissies besluiten de inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering aan te houden tot 7 maart 2017 zodat de uitkomsten van het algemeen overleg op 21 februari 2017 in de Tweede Kamer met de minister van Economische Zaken over het behandelvoorbehoud e-privacyverordening kan worden meegenomen.

2. E170004

Commissiemededeling: Bouwen aan een Europese data-economie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering is geleverd door de fractie van de PvdA (Postema). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren