Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 7 maart 2017
1. E170003

Voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik). De conceptbrief wordt per e-mail rondgestuurd in de commissie, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2. Mededelingen en informatie

De commissies besluiten op verzoek van de VVD-fractie (Duthler) het Europees Openbaar Ministerie (E130041) op 21 maart 2017 te agenderen in een gecombineerde vergadering van de commissies I&A/JBZ en V&J.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren