Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170014 - Witboek over de toekomst van Europa

-
E170014

Witboek over de toekomst van Europa

De commissie stelt voor om de Algemene Europese Beschouwingen (AEB 2017) te houden op 3 oktober 2017. Voorafgaand aan de AEB zal een werkbezoek worden georganiseerd rondom het thema de toekomst van Europa op 24-25 september 2017. De commissie besluit eveneens om vooralsnog af te zien van bijkomende activiteiten in de behandeling van het witboek, zoals een deskundigenbijeenkomst.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman