34.706

EU-voorstel: Verordening gegevensbescherming EU-instellingen COM(2017)8Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een verordening tot gegevensbescherming EU-instellingen.

Zie voor meer informatie ook dossier E170002 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

29 maart 2017

schriftelijke voorbereiding


Documenten