Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160009 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 2016/399 betreffende het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)

- 32.317, HL

JBZ-Raad

De commissie bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 (32317, HL). Het lid Van Hattem (PVV) wenst naar aanleiding hiervan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 9 mei 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren