Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170015 - Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

-
E170015 - Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

De commissie besluit om de Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië in behandeling te nemen. De datum voor eventuele inbreng wordt gesteld op 6 juni 2017.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk