Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten COM(2016)593 en COM(2016)594 (34.637)

-
E160037 en E160038

De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 29 maart 2017, en de brief van de Europese Commissie, d.d. 28 april 2017, over auteursrechten in de digitale interne markt, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren