Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170014 - Witboek over de toekomst van Europa

-
Discussienota over de Sociale dimensie van Europa 2025

Witboek over de toekomst van Europa

De commissie besluit geen overleg te voeren over de discussienota over de Sociale dimensie van Europa 2025.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren