Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 23 mei 2017
1.
Discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering

De commissies besluiten de Discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering voor kennisgeving aan te nemen en verdere behandeling aan de commissie EUZA te laten.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer