Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt (34.211)

-
E150042 en E150043

Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De commissie besluit nadere vragen te stellen aan de minister van Economische Zaken. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren