Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 4 juli 2017
1.
Discussienota over de toekomst van EU-financiën

Discussienota over de toekomst van de EU-Financiën

De commissies besluiten de discussienota over de toekomst van de EU-financiën in behandeling te nemen. De fractie van de PvdA (Postema) levert op dinsdag 12 september inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

2.
Inventarisatie deelnemers werkbezoek Brussel op 24-25 september 2017

Enkele leden hebben zich nog aangemeld voor het werkbezoek aan Brussel op 24 en 25 september 2017. De griffie verzoekt de leden die deelname overwegen om zich voor aanvang van het zomerreces op 12 juli as. aan te melden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren