Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170014 - Witboek over de toekomst van Europa

-
Discussienota over de toekomst van EU-financiën

Discussienota over de toekomst van de EU-Financiën

De commissies besluiten de discussienota over de toekomst van de EU-financiën in behandeling te nemen. De fractie van de PvdA (Postema) levert op dinsdag 12 september inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren