Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 12 september 2017
1.
E170014

Met betrekking tot de discussienota over de toekomst van de EU-financiën (COM(2017)358)en de op 14 juli 2017 ontvangen kabinetsappreciatie, is door de fractie van PvdA (Postema) inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden worden voorgelegd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren