Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170015 - Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

-
E170015

Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

De commissie besluit nu geen vervolg te geven aan de beantwoording van de regering. Wel spreekt de commissie de wens uit om met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken over dit onderwerp van gedachte te wisselen tijdens een nader te bepalen gelegenheid, bijvoorbeeld tijdens de kennismakingsbijeenkomst.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk