Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 26 september 2017




Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215)

-
34215, AA

Verslag van een schriftelijk overleg over het Actieplan migratie Italië SEC(2017)339

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg d.d. 14 september 2017 met de staatssecretaris van V&J inzake actieplan migratie Italië (34215, AA). De commissie besluit voorlopig af te zien van nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren