Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 oktober 2017
1. Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep Europol

De commissie bespreekt de ingediende amendementen bij het ontwerpreglement van orde en besluit een aantal opmerkingen mee te geven aan het lid Van Toorenburg (CDA) die namens de Tweede Kamer zitting neemt in de JPSG en de bijeenkomst van 9-10 oktober 2017 gedeeltelijk bijwoont.

2. 32317, HZ

JBZ-Raad

Het lid Van Hattem (PVV) levert inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Commissiemededeling: Uitvoering van de Europese migratieagenda

De commissie besluit de commissiemededeling over de uitvoering van de Europese migratieagenda in behandeling te nemen. De commissie besluit tevens op 10 oktober 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De leden Van Hattem (PVV) en Strik (GL) zijn voornemens inbreng te leveren.

4. Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

De commissie besluit de voorstellen van de Europese Commissie inzake handhaving en versterking Schengengebied in behandeling te nemen. De commissie besluit tevens op 24 oktober 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Het lid Van Hattem (PVV) is voornemens inbreng te leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren