Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170032 - Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

- Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

De commissie besluit de voorstellen van de Europese Commissie inzake handhaving en versterking Schengengebied in behandeling te nemen. De commissie besluit tevens op 24 oktober 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Het lid Van Hattem (PVV) is voornemens inbreng te leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren