Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 3 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170014 - Witboek over de toekomst van Europa

-
Werkbezoek Brussel, 24-25 september 2017

De leden die hebben deelgenomen aan het werkbezoek aan Brussel op 24-25 september 2017 doen mondeling verslag van dit bezoek en de gesprekken. Zij kijken terug op een geslaagd werkbezoek met goede inhoudelijke bijdragen van de gesprekspartners.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman