Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 oktober 2017
1.
32317, IB

De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 14 september 2017 (32317, IB) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
32317, IC

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 12-13 oktober 2017 (32317, IC) voor kennisgeving aan te nemen.

3.
E170030

Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda

De leden Van Hattem (PVV) en Strik (GroenLinks) leveren inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren